Pozivamo Vas 14.04.16. u 18.30 na prvi susret prekogranične suradnje HR-SLO. Tema prvog susreta biti će Međukulturni dijalog ˝Prof. Nikola Škrgić˝. Prof. Nikola Škrgić rođen je 1908.g. U Plešcima je proveo svoje djetinjstvo i školske dane. Bio je ugledni, međunarodno poznati novinar, slikar i publicist. U sadržaj će nas uvesti likovni umjetnik Andrija Zbašnik.

Pozivamo sve zainteresirane i vidimo se u knjižnici!

Narodna knjižnica ˝Ivan Žagar˝ Čabar
Sintija Žurga Paripović,mag.bibl.

Nikola Škrgić, prof. – 14.04.2016.