Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar objavljuje

POZIV i OBAVIJEST br. 20 za korisnike usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada – MO Gerovo

s obzirom da dio korisnika usluga prikupljanja komunalnog otpada nije preuzeo nove posude za otpad u prethodnom terminu, upućujemo ponovni poziv za dana 20. travnja (srijeda) 2015. godine, na preuzimanje istih ispred Doma kulture Gerovo , u vremenu od 10,00 do 13,00 sati.

Ovaj poziv se odnosi na vlasnike objekata (korisnike usluga) naselja i ulica: GEROVSKI KRAJ: ul. Kraj, Podšešje, MALI LUG: ul. Svetogorski put, Petra Klepca, SMREČJE: ul. Paludje, Školska i VODE.

Molimo vlasnike objekata (korisnike usluga) da osobno preuzmu predviđene spremnike za komunalni otpad.

Komunalno trgovačko društvo d.o.o. Čabar