Grad Čabar je otvorio javnu raspravu na nacrt Strategije razvoja Grada Čabra 2015.-2020., koja traje od 20.04.2016. do 06.05.2016. godine.
Objava i poziv svim zainteresiranima za upućivanje prijedloga, sugestija i primjedbi, objavljen je na internetskim stranicama Grada Čabra. Također je objavljen i link sa Nacrtom Strategije u pdf formatu.
Pozivamo sve zainteresirane građane, udruge i druge da se odazovu završnoj prezentaciji Strategije koja će se održati dana 5. svibnja 2016. godine u dvorani Doma kulture »12. rujan« u Tršću s početkom u 17,00 sati. Prezentaciju će održati stručni predstavnici izrađivača Strategije – Centra za lokalni ekonomski razvoj (CLER d.o.o.), Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Lokalne razvojne agencije PINS d.o.o. iz Skrada.
Molimo Vas da svojim konstruktivnim sudjelovanjem učestvujete u izradi ovog značajnog dokumenta za Grad Čabar.
Za eventualne daljnje informacije, stojimo na raspolaganju.
Unaprijed zahvaljujemo na suradnji.

GRAD ČABAR
GRADONAČELNIK
Kristijan Rajšel, prof.