Odlukao raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čabra:
1. k.o. Gorači, kč. br. 3331/2K, zgrada, površine 216 m2

(tekst natječaja)