Odlukao raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Čabra:
1. k.o. Gerovo, kč. br.1443/3, neplodno zemljište u kasarne, površine 28620 m2

(tekst natječaja)