Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. Čabar obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da će se, počevši od 19. svibnja 2016. godine, komunalni otpad odvoziti prema ljetnom režimu – rasporedu koji je priložen ovoj obavijesti.
Promjene rasporeda odvoza odnose se na dio naselja Čabar (dio ulice Narodnog oslobođenja- k.br. 24, 26, 28, 30, dio ulice F.O.V. – 26/1, 28, 28/1, 30, Vatrogasna ulica), naselja Gornji Žagari (Kukci, Osilniki, Loknari), dio naselja Plešce (ul. Jurja Gašparca) i dio naselja Mandli (Lagerska ulica).
Iz navedenih naselja i ulica miješani komunalni otpad skuplja se i odvozi ponovno četvrtkom (a ne više kao do sada petkom), u vrijeme od 12,00 – 14,00 sati.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o.

U privitku: Ljetni kalendar odvoza otpada