Gradsko vijeće Grada Čabra raspisalo je natječaje za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Čabra u katastarskim općinama Cesarica, Gorači i Gerovo.

Tekstove natječaja možete preuzeti ovdje:

k.o. Cesarica
k.o. Gorači
k.o. Gerovo