Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu na

Javni uvid i javnu raspravu

za program gospodarenja G.J. Sveta Gora za period 2016 – 2025 (kat.općine Plešce, Hrib i Gerovo), koja će se održati u prostorijama šumarije Tršće, u srijedu, 24.08.2016. od 10.00 do 12.00 sati.

Savjetodavna služba.