KLASA: 363-01/16-01/121
URBROJ: 2108-03-05/1-16-10

Obavijest o povremenoj obustavi isporuke vode za piće u mjestu Gerovo

Obavještavamo mještane Gerova da će se zbog izvođenja građevinskih i monterskih radova na izradi kućnih priključaka u Ulici Eugena Kvaternika i Snježničkoj ulici do daljnjega povremeno vršiti obustava isporuke vode za piće.

Molimo Vas za razumijevanje.
Direktor: Leonard Vesel