Pozivamo sve zainteresirane da se odazovu na

Javni uvid i javnu raspravu

za program gospodarenja G.J. Čabar za period 2016 – 2025 (kat.općina Čabar) koji će se održati u prostorijama šumarije Tršće, u srijedu, 21.09.2016. od 10 do 12 sati.

Savjetodavna služba