wp_20161021_004Obavještavamo sve korisnike mjesnog groblja u Čabru da, počevši od 22. listopada 2016. godine, mogu koristiti novopostavljenu vanjsku slavinu i samostojeći betonski zdenac, u svrhu čišćenja i uređenja nadgrobnih spomenika i ploča, odnosno grobnih mjesta. Zdenac je montiran na zid mrtvačnice, s lijeve bočne strane.

Prilikom korištenja zdenca, molimo korisnike za pažljivu uporabu!

Uprava groblja