U Narodnim novinama br. 103/16 od 11.11.2016. godine objavljena je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekin pisar:

http://narodne-novine.nn.hr/…/sluzbeni/2016_11_103_2195.html