Podsjetnik o naredbi ministra poljoprivrede o poduzimanju mjera zaštite šuma za sprečavanje širenja i suzbijanje potkornjaka.

Sve šumoposjednike, koji do sada to nisu učinili, a čije se  šume nalaze u zaraženom području, podsjećamo da su sukladno Planu aktivnosti za implementaciju Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje štetnog organizma Ips typographus (L.) – osmerozubi smrekin pisar (objavljene u Narodnim novinama br. 103/16)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_103_2195.html), dužni započeti provođenje mjera zaštite šuma za sprječavanje širenja i suzbijanje potkornjaka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Naredbe.  To znači da su Savjetodavnoj službi dužni podnijeti Zahtjev za doznaku stabala u svojoj šumi najkasnije do 12. prosinca 2016. godine. Obrazac zahtjeva za doznaku stabala preuzmite ovdje.

Zahtjev za doznaku podnosi se u uredima Savjetodavne službe. Na području Gorskoga kotara to su uredi u Delnicama i Tršću sa slijedećim kontaktima:

Maja Bukovac, dipl. ing. šum.
viša stručna savjetnica za šume šumoposjednika
Trg 138. brigade HV broj 4, 51300 Delnice
Tel: 051/813-186
Fax: 051/813-186
Mobitel: 099/311-77-23
E-mail:  Maja.Bukovac@savjetodavna.hr

Goran Šoštarić, dipl. ing. šum.
viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika
Matije Gupca 13, 51306 Tršće
Tel: 051/812-420
Mobitel: 099/210-90-12
E-mail: Goran.Sostaric@savjetodavna.hr

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama kontaktirajte Ministarstvo poljoprivrede ili Savjetodavnu službu.