Izviješća člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i regionalne samouprave, izabranog sa liste grupe birača Josip Malnar:

Godišnji plan rada za 2017.

Plan rada za mandatno razdoblje

Izjava o neprimanju donacija – Josip Malnar 2016.

Josip Malnar – financijski plan 2017.

Josip Malnar – Obrazac_G-FIN-IZVJ 2016.

Josip Malnar – Obrazac_IZ-D 2016.