Financijski izvještaj proračuna grada Čabra za 2016. godinu.

2016 – PRORAČUN