Na temelju  članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Gradu Čabru Službene novine Primorsko goranske županije br. 17/14, donosim

Odluku o provedbi i imenovanju povjerenstva javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području grada Čabra

Natječaj JAVNA RASVJETA