Član Uprave društva na temelju članka 422. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 27. Izjave o osnivanju Komunalnog trgovačkog društva Čabar d.o.o. od 02. travnja 2014. godine, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu referenta za komunalne poslove /zamjena za rodiljni dopust/

Broj izvršitelja: 1
Naziv radnog mjesta: referent za komunalne poslove
Ugovor o radu: na određeno vrijeme / do povratka privremeno nenazočne radnice s rodiljnog dopusta
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Natječaj KTD – referent za komunalne poslove