Raspored skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području grada Čabra

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. Čabar obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da će se, počevši od 03. travnja 2017. godine, komunalni otpad odvoziti prema tzv. ljetnom režimu – rasporedu.
Promjene rasporeda odvoza odnose se na dio naselja Čabar (dio ulice Narodnog oslobođenja- k.br. 24, 26, 28, 30, dio ulice F.O.V. – 26/1, 28, 28/1, 30, Vatrogasna ulica), naselja Gornji Žagari (Kukci, Osilniki, Loknari), dio naselja Plešce (ul. Jurja Gašparca), dio naselja Mandli (Lagerska ulica), dio naselja Tršća (ulica Drašce), dio naselja Makov Hrib (Pilanska, Prhutarska ulica, Vikend naselje), naselje Vrhovci (Vrhi, Vrhi Donji, Petrini, Legi, Ponikve) te naselja Kraljev Vrh i Sokoli.

Iz navedenih naselja i ulica miješani komunalni otpad skuplja se i odvozi ponovno utorkom i četvrtkom (a ne više kao u zimskom periodu – petkom).

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ČABAR d.o.o.
U privitku: Kalendar odvoza otpada