Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra, na temelju članka 19. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 86/08 i 61/11), objavljuje

Upute i obavijesti kandidatima/kandidatkinjama koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za prijam u službu u JUO grada Čabra

Upute kandidatima