Obavještavaju se građani grada Čabra da je prema rezultatima analize Zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a voda za piće ispravna te je nije potrebno prokuhavati.

Čabar, 11. svibnja 2017. godine

Direktor KD Čabranke
Leonard Vesel