Dopuna obavijesti – akcija prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada

S obzirom na iskazani interes, obavještavamo građane da će se u sklopu akcije prikupljanja i odvoza krupnog (glomaznog) otpada na području grada Čabra, vršiti i prikupljanje dotrajalih kućanskih aparata, metalnog otpada te otpadnih vozila. Prikupljanje će se vršiti po pozivu, na način da korisnici pozivom na broj telefona 821 505 ili osobnim dolaskom u ured Komunalnog trgovačkog društva Čabar (Trg kralja Tomislava 9, Čabar) izvrše prijavu o potrebi odvoza glomaznog otpada. Nakon prikupljenih prijava i utvrđenih potreba po broju korisnika i okvirnih količina odredit će se raspored prikupljanja po pojedinim naseljima.

Prijave se zaprimaju zaključno s 29. svibnjem 2017. godine.

Podsjećamo da će akcija skupljanja navedenog i ostalog krupnog (glomaznog ) otpada započeti određenog dana (prema kasnije utvrđenom rasporedu po naseljima) u 7,30 sati i trajat će do 16,30 sati.
Mole se korisnici usluge odvoza krupnog otpada da otpad odlože uz prometnicu do sedam sati ujutro na dan kada se akcija provodi. Otpad koji će biti odložen kasnije neće se odvoziti.
Tijekom akcije neće se prikupljati građevinski otpad, krovni pokrov (salonit ploče, crijep), kao i sve ono što se sakuplja u redovitom odvozu miješanog komunalnog otpada.
Obavijest o rasporedu provođenju akcije dostavit će se prijavljenim korisnicima nekoliko dana prije početka akcije skupljanja otpada. Umoljavamo za poštivanje plana i rasporeda akcije te za pravovremenu pripremu za odvoz. Molimo da se otpad ne iznosi nakon proteka akcije, pošto se isti neće naknadno pokupiti.

Za eventualne nejasnoće ili pojašnjenja možete se obratiti u Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o., Trg kralja Tomislava 9, Čabar: tel.: 821-505, e-mail: ktd@ktd-cabar.hr