Radi dugotrajne ljetne suše, mole se građani grada Čabra za kontroliranu i racionalnu potrošnju vode za piće.

Čabar, 31. srpnja 2017. godine

Direktor KD Čabranka
Leonard Vesel