Produžuje se rok natječaja za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2018.

2019-10-25T07:16:12+01:0001.09.2017. 9:39|Nadmetanja|

KLASA: 402-08/17-01/63

UR.BROJ: 2108-03/1-17-2

Čabar, 30.08.2017.

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane udruge, klubove, ustanove te fizičke i pravne osobe da se rok iz točke VI. iz NATJEČAJA za predlaganje programa javnih potreba Grada Čabra za 2018. godinu produžuje, te će Natječaj biti otvoren do 15. rujna 2017. godine.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnih obrazaca, a detaljne informacije o uvjetima i načinu prijave nalaze se u prethodno objavljenom Natječaju od 11.07.2017.