Odlukom gradonačelnika grada Čabra, donesenoj po zamolbi Hrvatske gorske službe spašavanja, danas je u Tršću izvršena primopredaja poslovnog prostora u vlasništvu Grada Čabra Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Stanici Delnice.

Prostor se nalazi u Domu kulture „12. rujna“, a na korištenje je predan u svrhu formiranja obavještajne točke HGSS-a. Kako je navedeno u zamolbi HGSS-a dio terena koji pokrivaju nalazi se na širem području grada Čabra i prijeka je potreba osnivanja obavještajne točke u svrhu postizanja veće mobilnosti, skraćivanja vremena dolaska do unesrećenih te većeg angažmana u potrebama građana grada Čabra.
Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) dobrovoljna je i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera, specijalizirana za spašavanje u planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje. Područja rada Gorske služba spašavanja često su i urbane sredine te druga neplaninska područja. Riječ je o akcijama na visokim objektima, u tunelima i cijevima, u prometnim nesrećama i na moru te kod niza ekstremnim sportova (parajedrenje, brdski biciklizam, rafting i sl.)
Obavještajna točka koncipirana je kao prostorija u kojoj bi bila pohranjena oprema za spašavanje (akcijski kompleti), a kasnije, ovisno o mogućnostima Stanice, terensko vozilo te motorne sanjke. Budući uvjeti čuvanja opreme, prije svega užeta, zahtijevaju suhu prostoriju, zaštićenu od direktnog utjecaja vremenskih prilika i u svakom trenutku dostupnu spašavateljima, prostor u Domu kulture koji je od prestanka rada radio postaje nekorišten, predstavlja idealno mjesto za osnivanje takve točke.
U ime grada Čabra prostor je predala zamjenica gradonačelnika Ivana Lakota, a u ime HGSS-a isti je preuzeo Simon Branišelj.