Petak, 08. rujna, 16,00, Vlč. Ivan Troha, župnik župe Gerovo
Subota, 09. rujna, 08,00, Vlč. Ivan Troha, župnik župe Gerovo
Subota, 09. rujna, 09,00, Vlč. Marko Gregić, župnik župa Tršće, Prezid, Čabar i Plešce
Subota, 09. rujna, 11,00, Vlč. Ante Zovko, župnik župe Mrkopalj
Subota, 09. rujna, 16,00, Vlč. Mato Berišić, župnik župa Tršće, Prezid, Čabar i Plešce
Nedjelja, 10. rujna, 08,00, Vlč. Ivan Troha, župnik župe Gerovo
Nedjelja, 10. rujna, 09,00, Vlč. Andrej Pažur, župnik župa Fara i Osilnica (SLO)
Nedjelja, 10. rujna, 11,00, Mons. Anto Sente, upravitelj Nacionalnog svetišta Sv. Josipa iz Karlovca