Poziv na dostavu ponuda

2019-10-25T07:16:12+01:0026.09.2017. 9:15|Nadmetanja, Novosti, Poduzetništvo|

Naručitelj Grad Čabar objavljuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno člancima 12. i 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) Naručitelj nije obvezan provesti jedan od postupka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom da je procijenjena vrijednost predmeta nabave manja od 500.000,00 kn bez PDV-a..

Sukladno točci 6.7. POZIVA NA DOSTAVU PONUDA (KLASA: 612-01/17-01/09, UR.BROJ:2108-03/2-17-3 od 26. rujna 2017.) mijenja se rok za dostavu ponuda iz točke 6.2. POZIVA NA DOSTAVU PONUDA i glasi:

„Ponuda bez obzira na način dostave (poštom ili na urudžbeni zapisnik kod naručitelja), mora biti dostavljena naručitelju najkasnije dana 5. listopada 2017. do 12:00 sati. „

Poziv na dostavu ponuda – Vanjska stolarija dvorac Zrinski – paviljon II