Iz razloga dorade tehničke specifikacije tj. saznanja za okolnosti zbog kojih bi došlo do sadržajno bitno drugačijeg poziva za dostavu ponuda da su bile poznate prije, poništava se ovaj postupak jednostavne nabave.