Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN, broj 56/13, 64/15) obavještavaju se mještani naselja Hrib da do daljnjega prokuhavaju vodu za piće zbog povišene koncentracije rezidualnog klora.

Molimo Vas za razumijevanje.
Čabar, 12. listopada 2017. godine

Direktor KD Čabranke d.o.o.
Leonard Vesel