Poštovani građani grada Čabra,

ovim putem želimo Vas obavijestiti da će Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o., počevši od 17. listopada do blagdana Svih svetih, na pojedina grobna mjesta u grobljima Čabar, Prezid, Tršće, Gerovo, Hrib i Plešce postaviti obavijesti kojima se želi upoznati nepoznate vlasnike ili korisnike te posjetitelje da se označena grobna mjesta, temeljem članka 14. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17), smatraju napuštenim.
Napuštena grobna mjesta smatraju se oni grobovi za koje naknada nije plaćena unazad 10 godina te se za takva grobna mjesta predviđa daljnje raspolaganje s grobnim mjestom i svom izgrađenom opremom (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i dr.).
KTD Čabar d.o.o. koje se bavi održavanjem grobalja želi, na navedeni način, prije stupanja u posjed i daljnjim raspolaganjem grobnim mjestima, neposredno upoznati vlasnike, korisnike ili poznanike pokojnih koji obilaze grobna mjesta o statusu napuštenog grobnog mjesta, kako bi dobili posljednju prigodu izjasniti se o daljnjem vlasništvu i korištenju istih, prije samog stupanja KTD Čabar u posjed.
Informacije o napuštenim grobnim mjestima na području grada Čabra mogu se dobiti i u prostorijama Društva, Trg kralja Tomislava 9, Čabar.
Napuštena grobna mjesta, za koje se vlasnici ne jave ili se ne izjasne do 31.12.2017. godine, bit će oglašena na oglasnoj ploči KTD Čabar, nakon čega će se, sukladno čl. 14. Zakona o grobljima, stupiti u posjed i daljnje raspolaganje.

Zahvaljujemo na razumijevanju,

Direktor KTD ČABAR:
Zvonimir Lipovac, dip.oecc.