Financijsko izvješće za 2017. g. vijećnika Gradskog vijeća grada Čabra izabranog s liste grupe birača.

Izvješće Antun Turk