Na inicijativu gradonačelnika grada Čabra, a slijedom mnogobrojnih upita naših sugrađana vezanih uz rad liječnika opće prakse u ambulantama na području grada Čabra, u utorak 09. siječnja 2018. godine održat će se sastanak predstavnika Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i Grada Čabra. O zaključcima sa sastanka izvjestit ćemo tijekom idućeg tjedna.

Gradonačelnik
Kristijan Rajšel