Zbog vršenja radova sječe na nekretnini u vlasniištvu grada Čabra, u subotu 27. siječnja 2018. godine u vremenu od 07,00 do 14,00 sati biti će zatvorena jedna dionica nerazvrstane ceste Makov Hrib – Prhutava Draga / dio Prhutarske ulice (poslije skretanja za trgovinu do kućnog broja 20).

Osobna vozila mogu koristiti zaobilazni pravac Pilanskom ulicom, a u slučaju potrebe prolaza teretnog vozila, navedena dionica će se otvoriti.

Zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju.
Grad Čabar