Obavijest za korisnike usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. Čabar obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada, posebice korisnike naselja Prezid i Čabar, u kojima je odvoz otpada prema rasporedu predviđen u srijedu i četvrtak (07. i 08.02.), da se usluga sakupljanja i odvoza neće vršiti, s obzirom na nemogućnost pristupa i odlaganja otpada na odlagalištu „Peterkov laz“.
Kako su vremenske neprilike najavljene i narednih dana, postoji mogućnost i daljnjih poteškoća u nesmetanom obavljanju poslova sakupljanja i odvoza komunalnog otpada na cjelokupnom području grada Čabra te poremećaja u rasporedu odvoza po naseljima, pa molimo korisnike naših usluga za razumijevanje.
O normalizaciji stanja i daljnjem rasporedu odvoza korisnici usluga obavijestit će se putem mrežnih stranica Društva i Grada Čabra.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
ČABAR d.o.o.