Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto KOMUNALNI REDAR (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra, uz probni rad od 3 mjeseca.

Natječaj je objavljen u “Narodnim novinama” broj 17, dana 21. 2. 2018.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8241727.html
Rok za podnošenje prijava je do 01. 03. 2018.

Komunalni redar – Tekst natječaja