JAVNI POZIV

U cilju korištenja Mjere aktivne politike zapošljavanja – Stručno osposobljavanje za rad bezzasnivanja radnog odnosa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grad Čabar iskazuje interes i potrebu za stručnim osposobljavanjem za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra.

Javni poziv