Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar poziva Vas 22. travnja 2018. godine u 12.00 sati na predavanje

“Biodinamička poljoprivreda”

predavači: Jasminka i Željko Iličić
prostor: Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar

Narodna knjižnica „Ivan Žagar“ Čabar