Obavijest br. 5/2018 KTD Čabar

2018-04-17T13:50:16+01:0017.04.2018. 13:49|Novosti|

Obavijest za korisnike usluge sakupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. obavještava korisnike usluga prikupljanja komunalnog otpada s područja grada Čabra, da je novom Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (Službene novine grada Čabra 1/18) predviđena obveza svih korisnika usluga da svoj proizvedeni biorazgradivi komunalni otpad izdvaja iz miješanog komunalnog otpada i neposredno ga obradi biološkom aerobnom obradom-kompostiranjem za svoje potrebe, tako da se u tom slučaju taj komunalni otpad u potpunosti ne predaje putem spremnika Davatelju usluge (članak 7. Odluke). (više…)