Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije, što su osnovni uvjeti zdravog i održivogg rasta i razvoja zajednice. Javni uvid u Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom provest će se u periodu od 19. travnja do 19. svibnja 2018. godine u Gradu Čabru, Narodnog oslobođenja 2, Čabar, svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
Svi zainteresirani građani, udruge i ustanove za vrijeme trajanja javnog uvida mogu svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge na Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom predati u pisanom obliku, putem objavljenog obrasca.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom

Obrazac – otpad