Obavijest za korisnike usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i u skladu s Odlukom Grada Čabra o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom (Službene novine grada Čabra 1/18), Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. provodi radnje u svrhu pružanja usluga odvojenog sakupljanja korisnog otpada. U prvoj fazi uspostave cjelovitog sustava odvajanja otpada na području grada Čabra predviđeno je sakupljanje i predaja otpadnog papira i kartona na lokaciji korisnika usluge (po sistemu „od vrata do vrata“) putem posebno označenih prozirnih vreća, volumena 120 lit, s logom Društva i nazivom vrste otpada.
Tijekom narednih dana djelatnici KTD Čabar će korisnicima usluga dostaviti jedan dio potrebitog broja vreća za papir i karton (nakon prve dostave vreća na kućnu adresu, iste će se, nadalje, morati podignuti na adresi sjedišta Društva, bez naknade), a sakupljanje i odvoz istog, na cjelokupnom području grada Čabra, obavljat će se jednom mjesečno (zadnjim radnim danom u tjednu-petkom), prema sljedećem rasporedu :

1. područje MO Gerovo – prvog petka u mjesecu;
2. područje MO Tršće – drugog petka u mjesecu;
3. područje MO Prezid – trećeg petka u mjesecu;
4. područje MO Čabar i Plešce – četvrtog petka u mjesecu

Prikupljanje i odvoz pripremljenih vreća s otpadnim papirom i kartonom započinje u mjesecu svibnju 2018. godine (npr: za područje MO Gerovo prvo prikupljanje predviđeno je 04.05.).
Želimo podsjetiti da se usluga sakupljanja i odvoza otpadnog papira i kartona pruža bez naknade za korisnika usluge.

Napomena 1.:
U vreće je moguće stavljati – novine, časopise, kataloge, pisma, prospekte, uredski papir, bilježnice, knjige, karton, papirnate vrećice;
U vreće nikako ne stavljati: prljavi i plastificirani papir, fotografije, papirnate maramice, tetrapak ambalažu (VIDJETI UPUTE!).

Napomena 2. (vrijedi za korisnike usluga s područja MO Plešce):
Od mjeseca svibnja tetrapak ambalažu više NE odlagati u vreće namijenjene za papir i karton (tetrapak ambalažu nadalje odlagati u posude za miješani komunalni otpad).

Pozivamo korisnike da od sada više ne odlažu papir i karton u posude za miješani komunalni otpad te da tijekom mjeseca svibnja pripreme navedeni korisni otpad za preuzimanje.
Za eventualna pojašnjenja možete se obratiti u Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o., Trg kralja Tomislava 9, Čabar: tel.: 821-505, e-mail: ktd@ktd-cabar.hr

KTD ČABAR