Obavještavamo cijenjene stranke da će javnobilježnička pisarnica dana 08.06.2018. raditi za stranke od 9,00 do 13,00 sati.

Zahvaljujemo na razumijevanju