Zbog nadolazećih blagdana, tehnički pregled vozila na STP Čabar biti će u srijedu 27.06.2018.godine, a ne u utorak kao inače.
U srpnju 2018. i nadalje stanica će raditi svaki utorak kako je bilo i do sada.

CROATIA AGENT GEROVO
STP PRELUK