U subotu, 13. listopada, područje grada Čabra, točnije Farjev Laz kraj Tršća obišao je župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina i njegov zamjenik Petar Mamula. Naime, na tom je predjelu u tijeku izgradnja velike volijere dimenzija 72mx72mx4-8m visine, koja će po svom završetku služiti za podivljavanje i fotolov uzgojenih jedinki tetrijeba gluhana. Riječ je o projektu uzgoja tetrijeba gluhana, strogo zaštićene zavičajne divlje vrste ptice, u sklopu kojeg je Udruga za zaštitu životinja „Tetrijeb“ 2012. godine nabavila matično jato – dva mužjaka i tri ženke i napravila dvije volijere za njihov uzgoj u Prezidu.
Radove na budućem Uzgojnom Centru, uz predstavnike županije, obišli su i gradonačelnik grada Čabra Kristijan Rajšel sa suradnicima, predsjednik LS PGŽ Josip Malnar sa suradnicima, a domaćin posjeta bio je predsjednik Udruge Ivica Križ.