Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent za komunalnu naknadu u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra, upućuje sljedeći

POZIV ZA PISANO TESTIRANJE I INTERVJU

Pisano testiranje
Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU (1 izvršitelj/ica) u Jedinstvenom upravnom odjelu grada Čabra, koji oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i web stranici Grada Čabra dana 09. listopada 2018. da će se pisano testiranje održati u utorak, 23. listopada 2018. s početkom u 8:00 sati u gradskoj upravi grada Čabra (prostorija za sastanke), Narodnog oslobođenja 2, Čabar.

Na pisano testiranje poziva se kandidat koji ispunjava formalne uvjete iz oglasa:

1. Ivan Janeš, Čabar
Ukoliko kandidat ne pristupi pisanom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Intervju
Sa kandidatom će se poslije pisanog testiranja (ukoliko ostvari najmanje 50% bodova), provesti intervju.
Ukoliko kandidat ne pristupi intervjuu smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

KLASA: 112-03/18-01/06
URBROJ: 2108-03/1-18-6
Čabar, 18. listopada 2018.g.

Povjerenstvo:
Alen Lipovac
Sanja Arh-Fućak
Valentin Šoštarić