Sukladno članku 20. stavku 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 56/13, 64/15, 104/17) obavještavaju se građani svih naselja grada Čabra da prokuhavaju vodu za piće do daljnjega.
Vodu za piće potrebno je prokuhavati zbog nastanka zamućenja vode na izvorištu uzrokovane velikim količinama padalina.
Molimo Vas za razumijevanje.

Čabar, 30. listopada 2018. godine
KD Čabranka d.o.o. Čabar