Raspored skupljanja i odvoza komunalnog otpada u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana, 52. tjedan 2018. i 01. tjedan 2019. godine

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o. Čabar obavještava korisnike usluga odvoza komunalnog otpada da će se, radi božićnih (utorak i srijeda, 25. i 26.12.2018.) i novogodišnjih (utorak, 01.01.2019.) blagdana, komunalni otpad odvoziti prema sljedećem rasporedu:

– 28. prosinca (petak), područje naselja Tršće
– za područje naselja Prezid komunalni otpad ne odvozi se u 52. tjednu, odnosno 26. prosinca (srijeda) 2018. godine. Komunalni otpad izvršit će se u redovnom terminu: 02. siječnja (srijeda).
– 04. siječnja (petak), područje naselja Tršće

Iz ostalih naselja komunalni otpad odvozi se prema uobičajenom rasporedu.

Skupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada u vrijeme nadolazećih blagdana planirano je pod pretpostavkom da neće biti poteškoća nastalih uslijed eventualnih vremenskih neprilika ili nemogućnosti odlaganja otpada na odlagalištu „Peterkov laz“.

Komunalno trgovačko društvo Čabar d.o.o.