Dežurstva Gradskog izbornog povjerenstva radi zaprimanja liste kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave biti će organizirana u prostorijama Grada Čabra i to:

4. i 5. travnja te 8.,9.,10, i 12. travnja 2019. – od 9.00 do 15.00 sati
6. i 7. travnja 2019. – od 10.00 do 14.00 sati
13. i 14. travnja 2019. – od 9.00 do 20.00 sati
15. travnja 2019. – od 9.00 do 24.00 sata

Predsjednica izbornog povjerenstva:
Brankica Malnar