Gradsko izborno povjerenstvo Grada Čabra sastavilo je i objavljuje Pravovaljanu i Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća slovenske nacionalne manjine u Gradu Čabru, te ih objavljuje dana 16. travnja 2019. godine u 11:40 sati.

Pravovaljana i zbirna lista kandidata za zbor članova vijeća slovenske nacionalne manjine