Kao v.d. direktora KD Čabranka, molim predsjednike mjesnih odbora, sumještanke i sumještane grada Čabra i sve one koje interesira problematika vode za piće, da notiraju kako upućujem ovaj

Poziv na predavanje – tribinu, dana 24.05.2019. u 11,00h u veliku gradsku vijećnicu sa isključivo jednom temom:

“KD Čabranka – problemi i rješenja”

Pojašnjenje: kako svoju dužnost obavljam sukladno pravilima struke a shodno tome smatram da je narod, krajnji korisnici, dužan čuti sve što ga zanima, molim Vas da dođete, pitate sve što Vas zanima i dobiti ćete odgovor.
Do sada ovakav način komunikacije sa narodom nije bila praksa, dokle god budem na ovoj poziciji, ovo će biti pravilo, a ne iznimka.

S poštovanjem, Mladen Stjepan Vitković
v.d. direktora KD Čabranka