Otvoreno pismo vijećnika Gradskog vijeća grada Čabra:

Otvoreno pismo

Otvoreno pismo urudžbirano