Gradsko društvo Crvenog križa Čabar raspisuje Javni natječaj za gerontodomaćicu (pomoć u kući starijim osobama).
Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 17. lipnja 2019. godine (ponedjeljak) do 12,00 sati bez obzira na način dostave.

GD CK Čabar

Natječaj za gerontodomaćicu